کارگزاری آبان
1401/02/25
15:49
📊#تمحرکه اطلاعیه 1401/02/25 *ماشین سازی نیرو محرکه* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ (119) ريال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. 3...

📊#تمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


*ماشین سازی نیرو محرکه*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۱۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۳ درصد کاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0