کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/02
07:00
#سیدکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان - سیدکو در تاریخ 1 شهریور 1401 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورس...

#سیدکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان - سیدکو در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۱پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۵,۲۵۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴,۲۸۸ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سیمان کرمان - شرکت بین المللی ساروج بوشهر - سیمان شمال و سیمان مازندران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱,۴۶۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱,۰۵۵ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو ۱۰,۸۸۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۵ درصد می باشد.توجه توجه: ❌ برای مشاهده ویدئو تحلیلی #سیدکو لطفا کلیک نماییدکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0