نوآوران امین
1400/12/05
12:00
صنایع شیمیایی سینا (#شسینا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۵۰.۶۲) در...

صنایع شیمیایی سینا (#شسینا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۵۰.۶۲) درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۱.۸۶ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹


✅رشد ۹۶.۹۱ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0