کدال۳۶۰
1401/02/01
17:29
#سخاش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪️ شرکت سیمان خاش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 316,427 میلیون ریال از م...

#سخاش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱▪️ شرکت سیمان خاش طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۳۱۶,۴۲۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۹٪ افزایش داشته است.▪️«سخاش» با سرمایه ثبت شده ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۱۶,۴۲۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۰۱ ۱۷:۲۹:۵۲ (۸۷۳۴۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0