کارگزاری آبان
1400/04/13
09:00
سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.

سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید


نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.
انتهای خبر

0
0