بتاسهم
1399/09/23
13:44
توسعه سرمایه رادین از زیر مجموعه های #ورنا در 12ماهه به سود 2625 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد 1309 میلیارد ریال بود

توسعه سرمایه رادین از زیر مجموعه های #ورنا در ۱۲ماهه به سود ۲۶۲۵ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۱۳۰۹ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0