مستر بورس
1399/08/18
09:52
#فولاد پس از اصلاح این سهام بزرگ شاخص ساز نزدیک به شصت درصد امروز حقوقی فقط به اندازه حجم مبنا خرید زدن ... @Mr1bourse
#فولاد
پس از اصلاح این سهام بزرگ شاخص ساز نزدیک به شصت درصد
امروز حقوقی فقط به اندازه حجم مبنا خرید زدن ...
@Mr۱bourse

انتهای خبر

0
0