کدال۳۶۰
1399/12/06
18:16
#سیستم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت همکاران سیستم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 257,188 میلیون ریال ...

#سیستم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت همکاران سیستم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۲۵۷,۱۸۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۳٪ افزایش داشته است.▪️«سیستم» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۱۵۱,۰۹۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۶ ۱۸:۱۶:۲۲ (۷۲۵۴۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0