سیگنال یاب روزانه
1399/08/19
23:08
#بگیلان سهم در محدوده حمایتی قرار گرفته و واگرایی خوبی هم داره اهداف کوتاه مدت سهم رو در چارت مشخص کرده ام 99/08/18

#بگیلانسهم در محدوده حمایتی قرار گرفته و واگرایی خوبی هم دارهاهداف کوتاه مدت سهم رو در چارت مشخص کرده ام۹۹/۰۸/۱۸
انتهای خبر

0
0