سنا
1401/01/07
10:37
بازارگردان «داریوش۱» تغییر کرد

بازارگردان نماد معاملاتی «داریوش۱» از «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا» به «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش» تغییر یافت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از تغییر بازارگردان نماد معاملاتی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش خبر داد.


عملیات بازارگردانی بر نماد معاملاتی «داریوش ۱» به مدت نامحدود و در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس خواهد بود.


حداقل حجم معاملات روزانه ۵۰۰ هزار و حداقل حجم سفارش انباشته نیز ۲۵ هزار سهم واحد اعلام شده است.


بازارگردان «داریوش۱» تغییر کرد
انتهای خبر

0
0