سهم گلچین
1399/08/12
08:46
توقف نمادهای #خبهمن، #ثمسکن، #کساوه، #کمنگنز به علت افشای اطلاعات با اهمیت نمادهای #ثامان، #خاذین، #وسیلام، #غاذر مشمول دستور العمل رفع گره معامل...

توقف نمادهای #خبهمن، #ثمسکن، #کساوه، #کمنگنز به علت افشای اطلاعات با اهمیت
نمادهای #ثامان، #خاذین، #وسیلام، #غاذر مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی
آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی #بساما، #ثعمرا، #زدشت، #گکوثر، #آرمان، #مفاخر

انتهای خبر

0
0