کدال۳۶۰
1399/11/12
12:09
#کایتا اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت ایتالران با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-082 مورخ 1399/05/29و بر اساس تصمیمات مجمع...

#کایتا


اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت ایتالرانبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱۷۷,۱۴۳,۹۹۲ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۷,۸۵۶,۰۰۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۲:۱۰:۰۱ (۷۱۸۳۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0