کدال۳۶۰
1400/04/13
08:39
#والبر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) - نماد: والبر با عنایت...

#والبر


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهاممهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) - نماد: والبربا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۴۰۰,۱۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۰۸:۳۹:۵۴ (۷۶۵۷۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0