محمود رحمانی
1399/08/25
09:47
بازار ترس داره سهامدار امروز خریده فردا میفروشه چون میترسه رکب بخوره اینجا باید سهام حمایت بشن و اعتماد رو برگردون که داریم کم کم یچیزایی مش...

بازار ترس داره سهامدار امروز خریده فردا میفروشهچون میترسه رکب بخورهاینجا باید سهام حمایت بشن و اعتماد رو برگردونکه داریم کم کم یچیزایی مشاهده میکنیم

انتهای خبر

0
0