سهم گلچین
1400/09/10
21:26
زیرساخت فنی و مقررات رمزارز ملی نهایی شده است معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات متعددی که بانک مرکزی در حوزه نوآوری و ایجاد فضا...

زیرساخت فنی و مقررات رمزارز ملی نهایی شده استمعاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات متعددی که بانک مرکزی در حوزه نوآوری و ایجاد فضای لازم برای آن انجام داده است، گفت: ایجاد بسترهای مقرراتی و فنی لازم برای کیف الکترونیکی پول، پیاده‌سازی زیرساخت فنی رمزپول ملی و تدوین مقررات آن، راه‌اندازی سامانه‌های جدید مانند پل، تدوین مقررات بانکداری باز و کمک به راه‌اندازی نئوبانک‌ها از جمله اقداماتی است که انجام شده و در حال پیگیری در بانک مرکزی است.

انتهای خبر

0
0