کدال۳۶۰
1400/12/26
14:33
#وهور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور - نماد: وهور 1400...

#وهور


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - نماد: وهور۱۴۰۰-۱۲-۲۶ ۱۴:۳۴:۵۰ (۸۶۴۱۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0