پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
10:51
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق: دعای خیر همه کسانی که از اینستاگرام ارتزاق می‌کردند بدرقه راه وزیر ارتباطات https://www.entekhab.ir/002w6O

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق: دعای خیر همه کسانی که از اینستاگرام ارتزاق می‌کردند بدرقه راه وزیر ارتباطاتhttps://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶Oانتهای خبر

0
0