سهم گلچین
1400/03/04
10:48
#تپمپی اطلاعیه 1400/03/04 *گروه صنايع پمپ سازي ايران* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 630 میلیارد ریال ...

#تپمپی


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


*گروه صنایع پمپ سازی ایران*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۶۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۱۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷۵ درصد)


از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، مشارکت و تامین منابع مالی جهت افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج مربوط به تحصیل سرمایه گذاری های جدید و همچنین به منظور جبران مخارج مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشتهانتهای خبر

0
0