سهم گلچین
1401/02/19
09:35
#کدال #افزایش_سرمایه مجوز افزایش سرمایه 129 درصدی #ومعادن از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.

#کدال


#افزایش_سرمایه


مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی #ومعادن از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.انتهای خبر

0
0