مجید سلطانی
1399/10/10
11:26
متاسفانه، آنهایی که به هر قیمتی می خریدند، حالا هم به هر قیمتی می فروشند !

متاسفانه، آنهایی که به هر قیمتی می خریدند، حالا هم به هر قیمتی می فروشند !


انتهای خبر

0
0