گنگ خواب دیده
1400/05/26
20:13
خبرنگار از سخنگوی طالبان پرسید آیا یتیمان و بیوه ها شما را خواهند بخشید؟ سخنگوی طالبان: جنگ بدون تلفات نمیشه. افراد ما هم خودشان را منفجر کردن!!!

خبرنگار از سخنگوی طالبان پرسید آیا یتیمان و بیوه ها شما را خواهند بخشید؟


سخنگوی طالبان: جنگ بدون تلفات نمیشه. افراد ما هم خودشان را منفجر کردن!!!


انتهای خبر

0
0