نوآوران امین
1399/10/04
14:37
گروه صنایع کاغذ پارس (#چکاپا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ⭕️کاهش (۱۱.۹۱) د...

گروه صنایع کاغذ پارس (#چکاپا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰⭕️کاهش (۱۱.۹۱) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۲۴.۲ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۱۲۴.۲ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0