بورس۲۴
1399/08/25
09:06
سهامداران ملی صنایع مس به مجمع دعوت شدند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ملی صنایع مس ایران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده فراخواند.


انتهای خبر

0
0