موج مثبت Positive Wave
1399/09/30
10:09
#وخارزم به 1000 تومان که میرسه، مثل فنر دوباره به بالا پرتاب میشه #وخارزم سال بعد کف سودش 200 تومانه چی رو کجا حراج میکنید😊 @Waveplus

#وخارزم به ۱۰۰۰ تومان که میرسه، مثل فنر دوباره به بالا پرتاب میشه#وخارزم سال بعد کف سودش ۲۰۰ تومانهچی رو کجا حراج میکنید😊@Waveplus

انتهای خبر

0
0