ایچیموکو و الیوت
1400/04/13
08:57
#شاخص کل-روزانه=>خروج از ابر کومو بعد از 11 ماه نزول،مساویست با شاخِ غول را شکستن؛دقت کنید دفعات قبل در فلشهای سیاه،موفق به این کار نشده و نزول مجد...

#شاخص کل-روزانه=>خروج از ابر کومو بعد از ۱۱ ماه نزول،مساویست با شاخ غول را شکستن؛دقت کنید دفعات قبل در فلشهای سیاه،موفق به این کار نشده و نزول مجدد داشتیم.در حال حاضر بعد از خروج ار ابر کومو،طبق قوانین ایچیموکو،نیاز به پولبک خفیف تا ۱۲۰۰تا ۱۲۱۰ داریم، بعدش،صعود خواهیم داشت👍🏻انتهای خبر

0
0