بورس۲۴
1401/05/01
11:25
علت افزایش بیش از ۳۰درصدی سود عملیاتی «فزر»چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت پویا زرکان آق دره توضیحاتی در خصوص علت افزایش بیش از ۳۰درصدی سود عملیاتی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ارائه داد.

علت افزایش بیش از 30درصدی سود عملیاتی «فزر»چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پویا زرکان آق دره توضیحاتی در خصوص علت افزایش بیش از ۳۰درصدی سود عملیاتی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ارائه داد.


شرکت اعلام نمود افزایش سود عملیاتی این شرکت ناشی از افزایش مقدار و نرخ فروش کانسنگ طلا در دوره مورد گزارش است.


فزر
انتهای خبر

0
0