نیما آزادی |‌ Nima Azadi
1399/10/06
13:49
✅دو تا چشم برای سهام بزرگ بازار دو تا سهم شستا و هلدینگ خلیج فارس به عنوان لیدرهای بازار در بخش سهام بزرگ هر دو در محدوده قیمتی هستند که در حالت ...

✅دو تا چشم برای سهام بزرگ بازاردو تا سهم شستا و هلدینگ خلیج فارس به عنوان لیدرهای بازار در بخش سهام بزرگ هر دو در محدوده قیمتی هستند که در حالت طبیعی باید مورد توجه بازار قرار گیرند و برای یک دوره میان مدتی از قیمت های همین چند روز ۱۰۰٪ بازدهی بدهند.حالا اینکه این تحلیل چقدر تحقق پیدا می کند و به چه شکلی بازیگران عمل می کنند باید منتظر ماند و دید......
تحلیل هر دو سهم پیوست می شود:

انتهای خبر

0
0