نوآوران امین
1401/01/08
09:57
سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (#ساربیل) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴...

سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (#ساربیل)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰✅افزایش ۶۸.۲۷ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۰۰.۲۶ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۷۲.۲۹ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0