اقتصاد ایران
1399/08/19
12:39
🔴 خدا شاهده دارم مثل بچه ها اشک میریزم ... ➖ آقای روحانی جواب این جوان را بده! 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

🔴 خدا شاهده دارم مثل بچه ها اشک میریزم ...➖ آقای روحانی جواب این جوان را بده!🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0