کدال۳۶۰
1401/03/08
09:34
#قثابت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 14...

#قثابت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱۸۱,۶۸۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۲۱۰٪ افزایش داشته است.▪️«قثابت» با سرمایه ثبت شده ۶,۴۶۲,۸۰۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۳,۲۵۴,۰۵۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۸ ۰۹:۳۵:۰۷ (۸۸۹۲۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0