نوآوران امین
1399/10/08
07:35
در معاملات روز ۷ دی ماه شاهد ورود ۴,۶۰۳ میلیارد ریال #نقدینگی_حقوقی_ها به بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۷ دی ماه بیش ترین ور...

در معاملات روز ۷ دی ماه شاهد ورود ۴,۶۰۳ میلیارد ریال #نقدینگی_حقوقی_ها به بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۷ دی ماه بیش ترین ورود #نقدینگی_حقوقی_ها را داشته اند به ترتیب:#وملل


#شبندر


#فولاد


#وپارس


#سمگا
#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0