کدال۳۶۰
1401/01/31
12:44
#زشگزا مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 1401-01-31 12:45:07 (872840) ➖➖➖➖⬇️⬇️...

#زشگزا


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۱۲:۴۵:۰۷ (۸۷۲۸۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0