بورس۲۴
1401/02/11
17:00
«خدیزل» آپارتمان خرید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بهمن دیزل اعلام نمود برای نیاز اقامتی مدیران و یا مهمانان خود اقدام به خرید یک باب آپارتمان در قزوین نموده است.

«خدیزل» آپارتمان خرید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بهمن دیزل اعلام نمود برای نیاز اقامتی مدیران و یا مهمانان خود اقدام به خرید یک باب آپارتمان در قزوین نموده است. رقم خرید نیز ۵ میلیارد تومان اعلام شده است.


خریدلز
انتهای خبر

0
0