نوآوران امین
1399/10/29
12:16
جوش و اکسیژن ایران(#فجوش) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 52 درصدی درآمدهای عملیاتی ...

جوش و اکسیژن ایران(#فجوش)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۸,۵۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۱۸۹ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۲۳ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۶۰۱۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0