کدال۳۶۰
1401/02/21
20:29
#شوینده ❇️اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر 1401-02-21 20:29:58 (880365) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Cod...

#شوینده


❇️ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۲۰:۲۹:۵۸ (۸۸۰۳۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0