کدال۳۶۰
1401/04/02
12:04
#سپید ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سپید ماکیان #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/08 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 3,...

#سپید


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سپید ماکیان #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۲۳۹۵🔹 سود نقدی هر سهم: ۸۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۷,۰۰۰,۴۹۷ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۴-۰۲ ۱۲:۰۴:۴۶ (۹۰۰۸۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0