کدال۳۶۰
1400/05/30
15:29
#چکارن اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت کارتن ایران ▪️ شرکت کارتن ایران در د...

#چکارن


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت کارتن ایران
▪️ شرکت کارتن ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲۰ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۰ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «چکارن» با سرمایه ثبت شده ۲,۳۶۵,۸۳۶ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۷,۱۷۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۵-۳۰ ۱۵:۲۹:۵۱ (۷۸۳۹۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0