حامیان بورس ایران
1399/11/14
12:25
تابلوی بالا را ببینید👆 چرخش پول از گروههای دلاری به گروه #خودرویی و ورود پول هوشمند یه سهام کوچک و متوسط گروه خودرویی

تابلوی بالا را ببینید👆چرخش پول از گروههای دلاری به گروه #خودرویی و ورود پول هوشمند یه سهام کوچک و متوسط گروه خودروییانتهای خبر

0
0