سهم گلچین
1399/11/13
09:21
افزایش تقاضا در برخی از نمادهای بزرگ و شاخص ساز موجب شد تا در این دقایق شاهد جهش نسبی قیمت در عمده نمادهای بزرگ و کوچک باشیم.

افزایش تقاضا در برخی از نمادهای بزرگ و شاخص ساز موجب شد تا در این دقایق شاهد جهش نسبی قیمت در عمده نمادهای بزرگ و کوچک باشیم.


انتهای خبر

0
0