اقتصاد ایران
1399/09/23
00:09
#زملارد حرکت سهم از کف کانال صعودی . تارگت ۵۲۰۰ و ۶۷۰۰ تومان 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

#زملاردحرکت سهم از کف کانال صعودی .تارگت ۵۲۰۰ و ۶۷۰۰ تومان🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0