بورس امروز
1399/10/10
08:47
‌‌❇ تهاتر بدهی برقی عراق به ایران 🔹عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به بدهی این کشور بابت خرید برق، از پرداخت آن به صورت ت...

❇ تهاتر بدهی برقی عراق به ایران🔹عضو هییت رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به بدهی این کشور بابت خرید برق، از پرداخت آن به صورت تهاتر خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0