کدال۳۶۰
1399/11/12
14:54
#ولکار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت لیزینگ کار آفرین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 47,963 میلیون ریا...

#ولکار


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت لیزینگ کار آفرین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۴۷,۹۶۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۶٪ کاهش داشته است.▪️«ولکار» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۸۳۵,۴۷۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹۹٪ افزایش داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۴:۵۴:۵۴ (۷۱۸۴۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0