مدت: 30 ثانیهحجم: 979 کیلوبایت
کانال بترانس
1399/10/08
17:04
🔻چرا سود مجامع شرکت ها از طریق سامانه سجام پرداخت نمی شود؟

🔻چرا سود مجامع شرکت ها از طریق سامانه سجام پرداخت نمی شود؟
انتهای خبر

0
0