مهندسی مالی
1399/09/16
19:19
تا سقف و پس نگیریم . آروم نمی گییگییریم ... #سقف_شاخص_کل

تا سقف و پس نگیریم .


آروم نمی گییگییریم ...#سقف_شاخص_کلانتهای خبر

0
0