کدال۳۶۰
1399/12/04
18:10
#مدار معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار - نماد: مدار(و...

#مدار


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار - نماد: مدار(ومدار)۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۱۸:۱۰:۰۵ (۷۲۴۶۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0