سهامیاب - آموزش بورس
1399/06/10
22:43
👈یازدهمین عرضه اولیه فرابورس در بازار دوم 👉 ♦️👈زمان ثبت سفارش: سه شنبه 99/06/11 13:00 تا 17:00 🔶👈نماد: "#بپیوند" 🔶👈نام شرکت: #برق_و_انرژی_پیوند_...

👈یازدهمین عرضه اولیه فرابورس در بازار دوم 👉♦️👈زمان ثبت سفارش: سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۱ ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰🔶👈نماد: "#بپیوند"


🔶👈نام شرکت: #برق_و_انرژی_پیوند_گستر_پارس


🔶👈نام گروه:عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم


🔶👈موضوع فعالیت:کلیه فعالیت های مربوط به تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاه های تولید برق و تاسیسات مربوطه و پیمانکاری توزیع انرژی الکتریکی و ...🔶👈سهامدار اصلی:


♦️نفت بهران (۴۹.۸۴٪)


♦️برق و انرژی صبا (۲۴.۹۲٪)


♦️تولیدنیروری مرکزی صبا (۱۹.۹۴٪)


خدمات دریایی و بندری سینا (۴.۹۸٪)🔷👈روش عرضه: بوک بیلدینگ(ثبت سفارش)


🔷👈محل عرضه:بازار دوم فرابورس


🔷👈میزان عرضه:۱۴٪


🔷👈میزان سرمایه: ۳۰۰۰میلیاردریال


🔷👈تعداد سهام:۳میلیارد


🔷👈میزان عرضه: ۴۲۰ میلیون


🔷👈مدیرعرضه:کارگزاری بورس بهگزین


🔷👈حداکثرسهام قابل خرید: ۱۵۰


🔷👈دامنه قیمت:۱۸۳۰۰ تا ۱۸۵۰۰ریال


🔷👈سقف تعهدخرید:۵۰٪🔶👈حداکثر مبلغ خرید برای ۱۵۰ سهم: ۲/۷۸۷/۵۹۸ ریال🔶👈 درصورت استقبال ۴.۵ تا ۶ میلیون نفر: تعداد ۷۰ تا ۹۳ سهم به هر کد(حدود ۱۳۰ هزار تا ۱۷۳ هزار تومان)@sahhamyانتهای خبر

0
0