سهم گلچین
1401/01/30
08:08
#قلرست برگشت به محدوده 1800-1900 فرصت خرید اهداف 2200-2400-2700 حد ضرر تثبیت زیر 1700 ➖➖➖➖➖➖➖➖

#قلرست


برگشت به محدوده ۱۸۰۰-۱۹۰۰ فرصت خرید


اهداف ۲۲۰۰-۲۴۰۰-۲۷۰۰


حد ضرر تثبیت زیر ۱۷۰۰


➖➖➖➖➖➖➖➖انتهای خبر

0
0