اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/05/31
10:38
📌وضعیت معامله معدنی‌ها ⬅️ #کگل با قیمت 1047 تومان در منفی 2 درصد حجم معامله 6 میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی 26 درصد و حقوقی 74 درصد ⬅️ #کچاد با...

📌وضعیت معامله معدنی‌ها⬅️ #کگل با قیمت ۱۰۴۷ تومان در منفی ۲ درصد حجم معامله ۶ میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی ۲۶ درصد و حقوقی ۷۴ درصد⬅️ #کچاد با افت بیش از ۲.۵ درصدی برروی قیمت ۱۱۹۴ تومان حجم معامله ۳ میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی ۷۰ درصد و حقوقی ۳۰ درصد⬅️ #کاما نزدیک به مثبت ۱ درصد با قیمت ۴۷۲ تومان حجم معامله ۳.۵ میلیونی داشته است ؛خرید حقیقی ۷۶ درصد و حقوقی ۲۴ درصد⬅️ #ومعادن نوسان منفی با قیمت ۴۹۸ تومان دارد و حجم معامله آن از ۱ میلیون سهم عبور کرده است؛خرید حقیقی ۲۹ درصد و حقوقی ۷۱ درصد⬅️ #فزر با افزایش بیش از ۴ درصدی برروی قیمت ۲۲۰۵ تومان جابجایی حدود ۵ میلیون سهم را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی ۹۰ درصد⬅️ #کدما با کاهش بیش از ۱ درصدی و با قیمت ۵۵۸۴ تومان حجم معامله کمتر از ۱ میلیون سهم داشته است ؛ خرید حقیقی ۱۰۰ درصد


⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0