بانی فام
1399/10/09
13:14
#ثشاهد احتمال 9% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 21312 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی ▫️پایداری روند : متوسط ▫️شتاب افزایش قیمت : ...

#ثشاهد


احتمال ۹٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۲۱۳۱۲ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0