سهامداران بزرگ شستا
1399/10/09
08:55
بیشترین ارزش خالص صف خرید نماد میلیارد تومان 🔹چخزر : 260.3 🔹کاما : 232.4 🔹وآذر : 219.1 🔹وگردش : 158.1 🔹غگیلا : 151.0 🔹دتوزیع : ...

بیشترین ارزش خالص صف خریدنماد میلیارد تومان


🔹چخزر : ۲۶۰.۳


🔹کاما : ۲۳۲.۴


🔹وآذر : ۲۱۹.۱


🔹وگردش : ۱۵۸.۱


🔹غگیلا : ۱۵۱.۰


🔹دتوزیع : ۹۷.۰


🔹سمگا : ۹۲.۵


🔹رافزا : ۸۸.۵


🔹زفکا : ۸۱.۸


🔹تماوند : ۷۸.۲


🔹پتایر : ۷۱.۵


🔹فوکا : ۶۳.۲


🔹شرانل : ۶۱.۰


🔹پرداخت : ۵۹.۰


🔹داوه : ۵۷.۷


🔹خنصیر : ۵۷.۵


🔹کگهر : ۵۷.۴


🔹جوین : ۵۴.۸


🔹چکاوه : ۵۲.۸


🔹کتوکا : ۴۷.۰📅 ۹۹/۱۰/۰۹ ⏰ ۰۸:۵۱〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥

انتهای خبر

0
0